Alholmen i Mälaren
Hemsida för Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening
Alholmens Östra Vattenförening

Tillbaka
Startsidan
.
.
.

.

 

            Stadgar

      Alholmens östra vattenförening

 

# 1        Ändamålet med föreningen är att förse dess medlemmar med vatten från Mälaren

             årligen  under tiden 1 maj till 1 november. Under förutsättning att vädersituationen 

             så tillåter, vilket avgörs av  maskinisten i samråd med styrelsen .

 

# 2        Medlem i föreningen är fastighetsägare på Alholmen.

 

# 3        Styrelse skall bestå av ordförande, kassör, maskinist, reservmaskinist samt två

             revisorer.  Arvode för styrelsen föreslås på årsmötet.

 

# 4        Föreningen ska ha ett årligt årsmöte under juli - augusti.

 

# 5        Varje fastighet som är medlem har med automatik ett tappställe från

             huvudledningen. Önskemål om fler tappställen från huvudledning per fastighet skall

             beslutas på ett årsmötet, samt beslutet skall inkludera engångs och eller årlig

             kostnad .

 

# 6       Årsavgift beslutas vid årsmötet och ska vara betald sista februari året därpå.

            Föreningen ska ha ett konto i bank som kassören ansvarar för och där alla

            avgifter skall betalas in.

 

# 7       Ny medlem till föreningen ska beslutas på ett årsmöte och hur mycket inträdes-

            avgiften ska bli.

 

# 8       Ny fastighetsägaren på befintlig medlemsfastighet blir automatiskt medlem utan

            inträdesavgift. 

 

# 9       Utträde från föreningen ska vara skriftligt till ordförande. Vid utträde fås inte

            Inträdseavgiften tillbaka . Utträde börjar att gälla först kalenderåret efter att skriftlig

            ansökan inkommit till ordförande.

 

#10      Föreningen ansvarar och bekostar till och med tappkran vid tomtgräns, resterande

            installationer innanför tomtgräns ansvarar fastighetsägaren för.

            Tappkran som inte är kopplad till fastighet ansvarar föreningen för.

 

#11     Om medlem inte betalar årsavgift efter påminelse så kan årsmötet besluta om

           uteslutning från föreningen och tappstället tas bort.